ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260889
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  260889
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองแฝกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGFAKPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   179   บ้านบ้านห้วยมะไฟ
ตำบล :
  เมืองแฝก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-110779
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม


นางทรรศนีย์ พลพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2