ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260890
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  260890
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทะเมนชัยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tamenchaipittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านบุลิ้นฟ้า
ตำบล :
  ทะเมนชัย
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-666016
โทรสาร :
  044666016
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
อีเมล์ :
  Noonidz@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะเมนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:49:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม


นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน