ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260891
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042011
รหัส Obec 6 หลัก :
  260891
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองบัวเหนือ
ตำบล :
  นิคม
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681124
โทรสาร :
  044681122
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  chanforward1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:42:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตึกผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน