ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260892
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองแกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangkae Phittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านเมืองแก
ตำบล :
  เมืองแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-193415
โทรสาร :
  044-193415
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2519
อีเมล์ :
  mail.mungkaephit.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:45:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม


นายสุรพล ศรีภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
0819993340

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]