ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะแกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260894
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042008
รหัส Obec 6 หลัก :
  260894
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะแกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sakaephittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสะแก
ตำบล :
  สะแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681873
โทรสาร :
  044681873
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ก.พ. 2537
อีเมล์ :
  sakaephit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  Sakae_สะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะแกพิทยาคม


ดร.ศักดิ์ดา คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน