ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260895
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042010
รหัส Obec 6 หลัก :
  260895
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่อนทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rontongpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้าน119 หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ
ตำบล :
  ร่อนทอง
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-605013
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่อนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม


นางสุเนตร ขวัญดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน