ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260897
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  260897
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaicharoenvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกปราสาท
ตำบล :
  ไทยเจริญ
อำเภอ :
  ปะคำ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทยเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา


ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน