ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปะคำพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260898
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  260898
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปะคำพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKHAMPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านหนองต้อ
ตำบล :
  หูทำนบ
อำเภอ :
  ปะคำ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31220
โทรศัพท์ :
  044632090
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หูทำนบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปะคำพิทยาคม


นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]