ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปะคำพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260898
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  260898
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปะคำพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKHAMPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านหนองต้อ
ตำบล :
  หูทำนบ
อำเภอ :
  ปะคำ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31220
โทรศัพท์ :
  044-666696
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หูทำนบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปะคำพิทยาคม


นางสาวเมณิศา ประนามะกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2