ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260899
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042012
รหัส Obec 6 หลัก :
  260899
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาโพธิ์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naphopittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน99
ตำบล :
  ศรีสว่าง
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044-686116
โทรสาร :
  044686116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  master_naphopit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:32:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม


นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2