ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260900
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260900
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมอักษรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDOMAKSORNPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหญ้าคา
ตำบล :
  บ้านดู่
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044634766
โทรสาร :
  044634766
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  udomaksorn@udomaksorn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2563 เวลา 17:44:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม


นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน