ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260901
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  260901
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหงส์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghongpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนกระสัง
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  หนองหงส์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31240
โทรศัพท์ :
  044669030
โทรสาร :
  044669030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  nonghongpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  62 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม


นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน