ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260902
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  260902
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยหินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaihin Pittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านตลาดใหม่
ตำบล :
  ห้วยหิน
อำเภอ :
  หนองหงส์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31240
โทรศัพท์ :
  044666276
โทรสาร :
  044666277
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05//2536
อีเมล์ :
  Huaihin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม


นางสาววรินทร ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน