ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260903
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  260903
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พลับพลาชัยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  plubplachaipittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  จันดุม
อำเภอ :
  พลับพลาชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31250
โทรศัพท์ :
  0-4460-8090
โทรสาร :
  044608091
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  ppkbr@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันดุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:02:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม


นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน