ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260904
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260904
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยราชพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIRATPHITAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกรวด
ตำบล :
  ห้วยราช
อำเภอ :
  ห้วยราช
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0-4469-6097
โทรสาร :
  044696097
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  hrp2013@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกระสัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.01 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17:57:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม


นายไพบูลย์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน