ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260905
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032020
รหัส Obec 6 หลัก :
  260905
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสุวรรณพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsuwanpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสุวรรณ
ตำบล :
  โกรกแก้ว
อำเภอ :
  โนนสุวรรณ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044607150
โทรสาร :
  044607151
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2533
อีเมล์ :
  nonsuwanpit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โกรกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม


นายราเมศน์ โสมแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน