ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260906
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032021
รหัส Obec 6 หลัก :
  260906
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakkeepittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  ทุ่งจังหัน
อำเภอ :
  โนนสุวรรณ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044666035
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/8/2540
อีเมล์ :
  samakkeepit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจ้งหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม


นางสุภัทร์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2