ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260908
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042014
รหัส Obec 6 หลัก :
  260908
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กู่สวนแตงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUSUANTAENGPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้าน ก.ม.ศูนย์
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  บ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044650316
โทรสาร :
  044650316
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/03/2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:48:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม


นายศักดิ์ ซารัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]