ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260909
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032022
รหัส Obec 6 หลัก :
  260909
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  romklao buriram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนดินแดง
ตำบล :
  โนนดินแดง
อำเภอ :
  โนนดินแดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31260
โทรศัพท์ :
  044606169
โทรสาร :
  044606169
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2523
อีเมล์ :
  romklao@rkbr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:57:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์


นายธนภณ ธนะสีรังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2