ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260911
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042015
รหัส Obec 6 หลัก :
  260911
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แคนดงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kandongpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ.อนามัย
ตำบล :
  แคนดง
อำเภอ :
  แคนดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044193064
โทรสาร :
  044193064
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  kandong_p@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 20:22:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม


นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน