ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260912
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042016
รหัส Obec 6 หลัก :
  260912
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงพลองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongplongpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงพลอง
ตำบล :
  ดงพลอง
อำเภอ :
  แคนดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-110202
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2539
อีเมล์ :
  dongplongpit128@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 17:41:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม


นายวทัญญู ซึ่งเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2