ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนมรุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260913
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032023
รหัส Obec 6 หลัก :
  260913
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนมรุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanomrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนหนองแหนพัฒนา
ตำบล :
  ตาเป๊ก
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044110545
โทรสาร :
  044110545
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  admin@prsch.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมรุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 17:55:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนมรุ้ง


นายปฐพี มีบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน