ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650003
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  650003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านหนองโตงพัฒนา
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044511945
โทรสาร :
  044511852
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2490
อีเมล์ :
  nongtong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.05 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:04:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"


นายเฉลิมชัย สุขตาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน