ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650178
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  650178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพิมาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPIMAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองพิมานเหนือ
ตำบล :
  กระเบื้อง
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21มิถุนายน2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพลบุรี1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระเบื้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:58:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพิมาน


นายโกวิท ศิลาเณร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพิมาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน