ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650180
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  650180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านซาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbansat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  เมืองบัว
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  0819660473
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  Banzad152@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:29:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด


นายนคร พรหนองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน