ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตั้งใจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650188
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  650188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตั้งใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thangjai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตั้งใจ
ตำบล :
  สระขุด
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044-590119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2493
อีเมล์ :
  naysuchins@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  97 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:17:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตั้งใจ


นายเอกนรินทร์ หาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน