ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650216
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  650216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanloa_school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  พรมเทพ
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-590051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรมเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:24:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า


นายสันติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน