ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650265
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  650265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanprasatsuksakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปะอาว
ตำบล :
  กังแอน
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4453-2363
โทรสาร :
  0-4455-2363
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  apssurin3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาท 1 (ปราสาท)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กังแอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:33:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร


นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน