ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650296
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  650296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจรูกแขวะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjarookkwae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจรูกแขวะ
ตำบล :
  โคกยาง
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-44590449
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มกราคม 2512
อีเมล์ :
  ่jarookkwae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกยาง - ทมอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:30:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ


นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
0818797159