ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650320
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  650320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชคนาสาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchoknasam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกนาสาม
ตำบล :
  โชคนาสาม
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0819660871
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  choknasam@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาท ๘ (โชคนาสาม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โชคนาสาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม


นางอินทิรา พอใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน