ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจีกแดก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650326
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  650326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจีกแดก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjeekdak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจีกแดก
ตำบล :
  โชคนาสาม
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4472-8153
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  Banjeekdak2511@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาท ๘ (โชคนาสาม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคนาสาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:51:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจีกแดกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน