ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650338
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  650338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาบกระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kabkrabue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกาบกระบือ
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4459-0064
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:54:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาบกระบือ


นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน