ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650371
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  650371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยาง
ตำบล :
  ยางสว่าง
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-590185
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน พ.ศ. 2473
อีเมล์ :
  banyang.32020154@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:25:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาง


นายทองคูณ นามสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน