ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650385
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  650385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเบิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBERD SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเบิด
ตำบล :
  เบิด
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044144059
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2461
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เบิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:50:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเบิด


นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน