ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650411
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  650411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Trum (TrumWittayanukroh)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตรึม
ตำบล :
  ตรึม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044151402
โทรสาร :
  044151402
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  bantrum2493@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14:17:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)


นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน