ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650466
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  650466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKUY(KHAMKHOONBAMRONG) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตะกุย
ตำบล :
  ตรมไพร
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044558300
โทรสาร :
  044558330
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2475
อีเมล์ :
  bantakuy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรมไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 21:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)


นายชินวงศ์ ดีนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2