ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650501
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  650501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังขะวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangkhawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขวาว
ตำบล :
  สังขะ
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4457-1256
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  skwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สังขะ ๑ (พุทธรักษา)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสังขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2561 เวลา 12:54:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม


นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน