ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650542
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  650542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sahamitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอำปึล
ตำบล :
  สะกาด
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  08-5023-4371
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/04/2512
อีเมล์ :
  seminakhochana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 09:58:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหมิตรวิทยา


นางสาววรกร สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน