ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650614
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  650614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะเคียน
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  กาบเชิง
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32210
โทรศัพท์ :
  0-4414-7440
โทรสาร :
  044147441
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  takean_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:50:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียน


นายอัมรินทร์ บุญเจียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2