ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650626
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010238
รหัส Obec 6 หลัก :
  650626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanlamduan(suraphinratnusorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำดวน
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044541110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2456
อีเมล์ :
  ald_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำดวนสุรพินท์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:31:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)


นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
0819762705