ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรวจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650676
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030219
รหัส Obec 6 หลัก :
  650676
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรวจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantruat school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านตรวจ
ตำบล :
  ตรวจ
อำเภอ :
  ศรีณรงค์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  044509181
โทรสาร :
  044509048
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีณรงค์ ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรวจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 22:15:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรวจ


นายสมยศ บุญร่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน