ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนาว์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650688
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030212
รหัส Obec 6 หลัก :
  650688
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะเนาว์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพะเนาว์
ตำบล :
  แจนแวน
อำเภอ :
  ศรีณรงค์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0890764957
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  panaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีณรงค์ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจนแวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:22:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพะเนาว์


นายวีระเดช พูนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2