ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650691
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030208
รหัส Obec 6 หลัก :
  650691
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะแจนแวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kotjanvanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะ
ตำบล :
  แจนแวน
อำเภอ :
  ศรีณรงค์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4459-031-7
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  e-mail kotjanvanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีณรงค์ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจนแวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน


นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2