ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจูบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650700
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  650700
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจูบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongchub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองจูบ
ตำบล :
  ตาเมียง
อำเภอ :
  พนมดงรัก
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-44069242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2531
อีเมล์ :
  32030201@surin3goth
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเมียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:18:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจูบ


นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน