ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650708
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030193
รหัส Obec 6 หลัก :
  650708
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokkrom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกกรม
ตำบล :
  จีกแดก
อำเภอ :
  พนมดงรัก
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4459-0019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค.2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จีกแดก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกรม


นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน