ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650734
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020222
รหัส Obec 6 หลัก :
  650734
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหลวง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  โนนนารายณ์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-069172
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2490
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนนารายณ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:58:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลวง


นายสุพิชัย สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน