ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650737
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020221
รหัส Obec 6 หลัก :
  650737
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุมดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHUMDIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขุมดิน
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  โนนนารายณ์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-144541
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2488
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนนารายณ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุมดิน


นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน