ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650769
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  650769
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วีรวัฒน์โยธิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  weerawatyothin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านศรีณรงค์
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044515689
โทรสาร :
  044519350
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2538
อีเมล์ :
  weerawatyoth@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.05 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน


นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน