ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกยางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650792
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  650792
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokyangwitaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านผักหว้า
ตำบล :
  โคกยาง
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4471-2052
โทรสาร :
  044712052
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 16:30:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกยางวิทยา


นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน