ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตานีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650793
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  650793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตานีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taneewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเดื่อพัฒนา
ตำบล :
  ตานี
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4414-6206
โทรสาร :
  044146207
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/03/2530
อีเมล์ :
  tanee_wittaya@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาท เชิง พนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตานีวิทยา


นายนิเวศ ทิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน