ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650794
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  650794
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทรแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saikaewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตาแก้ว
ตำบล :
  กันตวจระมวล
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4457-1680
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาทเชิงพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันตวจระมวล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:29:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา


นายบุญเกิด กองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน